Paslaugos

Projektuojamos sistemos:

 • Šilumos gamybos ir tiekimo;
 • šildymo;
 • vėdinimo;
 • oro kondicionavimo;
 • vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
 • dujų sistemų;
 • automatinio gaisrų gesinimo;
 • elektrotechnikos;
 • gaisrinės ir apsauginės signalizacijos;
 • ryšių ir kompiuterinių tinklų;
 • vaizdo stebėjimo;
 • automatizacijos ir procesų valdymo;
 • statinio projektavimas.